Vad gör jag när inte ens Viagra hjälper? Hemmets Journal, Nitromex Viagra.


Viagra ( Sildenafil )Vad gör jag när inte ens Viagra hjälper?

Av HemmetsJournal , Publicerad 2012-11-08 00:00 , uppdaterad 2016-05-15 19:07

Jag är en man som inte haft erektion på långa tider. En läkare påstod att jag har en bruten penis och att jag därför inte kan får stånd. Jag fick vid ett tillfälle en spruta i penis och fick stånd som sedan försvann. Men erektionen upprepades inte.

Varken Viagra eller vibrationer hjälper – jag får ingen erektion! Kan injektioner eller medicin hjälpa? Jag har inget hopp om att tillfredställa en kvinna. Tacksam om ett privat svar från doktor Skoog.

Jag svarar gärna på din fråga men jag har dessvärre inte möjlighet att skicka ett privat svar hem till dig.

Genom att dela med dig av dina erfarenheter så får din fråga möjlighet att hjälpa många fler med samma problem och därför publicerar jag din fråga och mitt svar.

En läkare har sagt att du har en bruten penis, så kallad penisfraktur. Ordet “fraktur” används här egentligen felaktigt, då det inte är någon fraktur det är frågan om, eftersom penisen saknar ben utan det är svällkropparna som skadats.

Denna diagnos är oerhört sällsynt och jag har svårt att tro att du brutit din penis – alltså fått en så kallad penisfraktur. Detta är ett akut tillstånd, som innebär att kapseln kring en svällkropp brister. Man får då en stor blodutgjutning i penis som är smärtsam och då måste man söka akut för detta och det behöver alltid opereras akut.

Det finns ett annat, vanligare sjukdomstillstånd som ger en långsamt tilltagande krökning av penis i erigerat tillstånd. Då får man smärtsam erektion och vanligtvis drabbas ovansidan av penisen då den böjs uppåt vid erektion, men det kan också förekomma vid undersidan och orsakar då en nedåtgående böjning. I svåra fall kan smärtan och böjningen resultera i svårighet att få erektion men dina symptom tyder alltså inte på detta tillstånd.

Jag tycker att du ska söka för detta hos en urolog, antingen direkt eller med remiss från din vårdcentralsläkare, så man får utreda hur det står till och vad som går att göra.

Jag vill också ge en del allmän information om impotens eller erektionssvikt, det vill säga svårighet att få stånd. Var femte man över 20 år lider av bristande potens. Förr trodde man att erektionsstörningar hade psykologiska orsaker eller berodde på åldrandet. Åldern har visserligen betydelse, men problemet behöver inte vara en naturlig följd av åldrandet.

I stället vet vi nu att en majoritet av erektionsstörningar har sin grund i fysiologiska/kroppsliga orsaker. Det är viktigt att beakta hälsan i övrigt, eftersom erektionssvikt är speciellt vanligt om man är diabetiker, rökare eller överviktig. Så att sluta röka eller att banta samt motionera kan förbättra potensen, eftersom det i grund och botten beror på hur blodkärlen mår. Nikotin försämrar blodkärlen i hela kroppen och därmed även blodkärlen i penis. Motion gör att blodkärlen mår bra. Det som påverkar blodkärlens hälsa påverkar alltså också erektionen.

När det gäller övervikt är den ofta kopplad till förhöjda blodfetter, men kan även ha psykologiska orsaker, att man på grund av övervikten kanske fått minskad självkänsla.

Du berättar om att du fick erektion med hjälp av sprutbehandling. Det är ett gott tecken och är ett bra alternativ för de patienter där inte tablettbehandling fungerar. Tabletter är den vanligaste behandlingen idag, eftersom de är enkla att använda. De heter Viagra, Levitra, Cialis, Sildanafil, Olvion och Lekap och man får pröva sig fram för att se vad som fungerar bäst. Dessa potenshöjande tabletter får dock inte användas tillsammans med vissa läkemedel mot kärlkramp som vidgar kranskärlen, så kallade nitrater. Exempel på sådana läkemedel är Imdur, Monoket, Nitromex, Suscard. En förutsättning för att tablettbehandling ska hjälpa är att det faktiskt finns någon slags upphetsning eller lust till sex.

Ibland har potensproblem och även bristande sexlust att göra med brist på det manliga könshormonet testosteron. Därför bör även detta kontrolleras med ett enkelt blodprov vid en läkarundersökning. Finns ingen sjukdom bakom eventuell brist kan man diskutera med läkaren om att få testosterontillskott. Det förutsätter dock att prostatan är i form och inte har ett stigande PSA-värde, vilket också kan ses med ett blodprov.

Slutligen finns det också möjlighet att göra en operation genom att sätta in svällbara stavar i penis. Idag är sådant ingrepp mycket ovanligt, eftersom 98 av 100 drabbade personer blir hjälpta av antingen tablett- eller sprutbehandling.

Det kan till och med vara så att problem med bristande potens kan vara en varningsklocka för hjärt- och kärlsjukdomar och därför är det jätteviktigt att göra en allmän hälsokontroll hos sin läkare om man upplever detta problem. Det kanske känns svårt att prata om det här, men läkare är vana att prata om sådana här saker. Vår uppgift är att hjälpa och det finns hjälp att få!

Det finns alltså all anledning att ta upp erektionsproblem med sin vårdcentralsläkare både för att få bättre livskvalitet och med tanke på den allmänna hälsan. Skulle det behövas specialisthjälp kan man få remiss till urolog eller, om det finns på orten, en androlog, det vill säga en urolog som är specialiserad på de sexuella frågorna hos mannen.