Viagra Price Australia Chemist Warehouse


Viagra ( Sildenafil )Hundeskolen Veiviseren – Trening av førerhund og servicehund

Bli kjent med oss på Veiviseren

Her kan du lese litt om alle de ansatte hos Veiviseren.

Amerikansk statsborger, snakker flytende norsk og engelsk.

Har lang erfaring fra USA, som førstetrener for en av USAs største assistansehundeskoler med trening av servicehunder og førerhunder til personer med forskjellige typer handikap. Siden 1999 som førerhundtrener/servicehundtrener i Norge, først ved Norges Blindeforbunds førerhundskole, men siden våren 2003 ansatt ved Hundeskolen Veiviseren. Neal har i tillegg ansvar for servicehundtrening og utfører oppgaver som instruktør og ettervern både hos servicehund- og førerhundbrukere.

Kontormedarbeider – Astrid Håkenby, norsk statsborger snakker flytende norsk og god engelsk. Astrid har ansvar for Regnskap og lønn.

Koordinator/Forvertsansvarlig: Renee Wallis

Førstetrener: Jørgen Hagen, Norsk statsborger snakker flytende norsk og engelsk. Ble utdannet som hundetrener 2002 i USA ved tom Rose School for professionaldog trainers. Ferdig som førerhundtreneraspirant ved hundeskolen veiviseren i 2005. Har jobbet i mange år i Norsk folkehjelp med søkshunder både som trener og som koordinator.

Russisk statsborger, snakker flytende norsk

Utdannet ved den russiske førerhundskolen i Moskva.

31 år som førerhundtrener/instruktør, hvorav de siste 16 år som ansatt ved Hundeskolen Veiviseren

sitat: ”Jeg har hatt hund så lenge jeg kan huske. Mine første hunder var blandingsraser. Jeg har siden 1976 vært veldig aktiv innen jakt og bruksmiljø og konkurrerte mye med mine egne hunder. Jeg har drevet oppdrett av tysk jaktterrier, tysk strihåret vorsterhund og dachshund. Nå for tiden har jeg 3 papilloner som jeg stiller ut og som jeg driver oppdrett med.

Jeg begynte som førerhundtrenere i 1981 på en førerhundskole i Russland. Der har jeg trent opp mer enn 120 førerhunder av ulike raser, deriblant schæfer, collie, erdel-terrier, riezenschnauzer, rottweiler, newfoundlandshund. Siden 1996 har jeg vært ansatt som førerhundtrener hos Hundeskolen Veiviseren.”

Russisk statsborger, snakker godt norsk, Hun er gift med Sergej.

Utdannet ved den russiske førerhundskolen i Moskva.

Hun har 13 år som førerhundtrener/instruktør, hvorav de siste 7 år ansatt ved Hundeskolen Veiviseren.

sitat: ”I Russland holdt jeg på med oppdrett av rottweiler og var aktiv på utstillinger som handler.

Nå har jeg en papillon, som jeg også stiller mye og som jeg har hatt valper på. Jeg er aktiv medlem av Moss og Omegn Hundeklubb hvor jeg driver med lydighet og er med på utstillingstreninger.

Fra 1984 – 1987 gikk jeg på en landbruksskole hvor jeg tok zoofag. Jeg er utdannet zooingeniør. Det innebærer at jeg kan mye om dyrehold, foring og oppdrett.

Fra 1987 – 1997 jobbet jeg for den russiske førerhundskolen som førerhundtrener.

Fra 1997 – 2000 ledet jeg en lydighetsgruppe i den Russiske kynologiske organisasjon.

Fra 2000 har jeg vært ansatt hos Veiviseren som førerhundtrener.

I 2010 startet jeg min instruktørutdanning hos NKK og er nå på trinn 1.”

Russisk statsborger, snakker godt norsk, Han er gift med Svetlana.

Sergej ble ansatt ved Hundeskolen Veiviseren i 2002 som treneraspirant. Utdannet ved skolen og godkjent som trener høsten 2005. Før han kom til Norge var han anerkjent profesjonell hundetrener for privathunder i Moskva. Jeg har holdt på mye som privattrener og instruktør, både innen lydighet og i forsvaret.

sitat: ”For øyeblikket har jeg en rottweiler som jeg er veldig aktiv med innen utstilling og IPO.

Fra 1986-2001 jobbet jeg som privat instruktør. Herunder var jeg leder av en treningsgruppe innen en vakthundavdeling i den Russiske kynologiske organisasjon.

Fra 2002 og frem til nå har jeg vært ansatt som førerhundtrener hos Hundeskolen Veiviseren

I 2010 ble jeg kvalifisert som figurant for IPO hos Norsk Kennel Klubb.”

Svensk statsborger. Monika bor i Sverige. Har kontrakt for levering av førerhunder med Hundeskolen Veiviseren. Hennes hunder leveres i hovedsak til SRF som Veiviseren har kontrakt med.

Hun er utdannet gjennom Dressurskolen og Hundeskolen i Sollefteå. Hun leverer i hovedsak til Sverige, men har og trent hunder som er levert i Norge.

Mottar valper fra vår avl, har eget forvertsystem for Veiviseren i Sverige.

Førerhundtrener Ljubica Hagen,

Kroatisk statsborger, snakker flytende kroatisk, engelsk og noe norsk. Ble utdannet som Førerhundtrener i Kroatsia. Hun har også jobbet som hundetrener i Norsk Folkehjelp med minehunder.